What's new

KIRRA CMS Versie 5

Wil je jouw pakket upgraden naar een nieuwe versie of heb je suggesties?

Laat het ons weten!

Week 50/01

Gereleased op

Toegevoegd

 • Volgorde van de locatie bundel is nu aan te passen

Aanpassingen

 • De datum in een bevestigingsmail wordt in form JJJJ-MM-DD weergeven i.p.v. DD-MM-JJJJ
 • Ongeldige verwijzing naar iWink website bij GA instelling in Kirra
 • Regel mbt contact opnemen met support verwijderen uit mailbevestiging formulier
 • Homepage staat 2x in de Sitemap

Fixed

 • Wanneer je een .PDF upload blijft het scherm hangen "Kies of Upload een bestand"
 • Spatie na hyperlink verdwijnt bij plakken vanuit Word
 • Component "fulltext" voegt woorden samen waardoor er minder resultaten gevonden worden
 • 400 bad request bij het verwijderen van meerdere bestanden en mappen in media beheer
 • Sitemap op volgorde tonen zoals deze in Kirra staat
 • Foutcode 403 op verschillende omgevingen
 • Alinea componenten verspringen af en toe
 • Push module pusht niet meer
 • Redacteur kan gepubliceerde pagina's verwijderen
 • Exporteren vertalingen naar Engels werkt niet goed
 • Slepen van componenten naar andere pagina's
 • Calltoaction component kan clicks niet tracken
 • CallToAction module geeft notificaties voor externe urls

Week 48/49

Gereleased op

Toegevoegd

 • Niet standaard cookievraag tonen bij gebruik Google Tag manager

Aanpassingen

 • Verschillende aanpassingen

Fixed

 • Incorrect aantal ingevulde formulieren
 • Populaire tags zijn niet aanklikbaar
 • Dropdowns binnen tabel-component werken niet na terugzetten reservekopie
 • Bij veel componenten in de boom structuur geheugen problemen
 • Zoeken op gedeelte van een titel geeft in Kirra boom geen resultaten

Week 46/47

Gereleased op

Aanpassingen

 • Verschillende aanpassingen

Fixed

 • Bij het aanmaken van een interne link kan de pagina waar de link opstaat niet als doelpagina worden gekozen
 • YouTube en Vimeo bevatten geen thumbnailURL veld
 • Redirecten naar andere taal gaat niet altijd goed
 • Formulierverwijzing geeft formulieren in andere talen als keuze optie
 • Pagina's met Vimeo component geven een 500 error

Week 44/45

Gereleased op

Aanpassingen

 • De scrollbalk in Firefox blokkeert het aanpassen/verkleinen van flex componenten
 • Aanpassing in header van Kirra
 • Activatie mail duidelijker gemaakt
 • Overige aanpassingen

Fixed

 • Standaard aanwezige vertalingen werken niet
 • Bij het aanpassen van de volgorde van onderliggende pagina's vallen pagina's weg die daar onder staan
 • Redacteur kan content in concept niet verslepen
 • Voorbeeld pagina wordt niet getoond wanneer de pagina offline en in 1 taal is

Week 42/43

Gereleased op 28 oktober 2019

Fixed

 • Problemen met inloggen via ADFS en Enterpriselogin
 • Formulierenmodule toont onterecht fout bij meerdere e-mailadressen
 • Zwarte pop-ups verschijnen, maar gaan niet meer weg
 • Het niet kunnen wijzigen van berichten
 • Vacatures worden niet getoond wanneer de 'Startdatum functie' later staat dan de datum van vandaag

Week 40/41

Gereleased op 28 oktober 2019

Aanpassingen

 • Agendering van componenten beter zichtbaar maken

Fixed

 • Responsive afbeeldingen in Internet Explorer 11 werken niet goed
 • Onterechte melding dat er een email is verstuurd bij aanpassen rol in gebruikersbeheer
 • Diverse andere fixes

Week 38/39

Gereleased op 27 september 2019

Aanpassingen

 • De "zoek-knop" is rood tijdens het zoeken
 • De "site-switcher" dropdown menu is verplaatst zodat de uitlijning nu overeen komt

Fixed

 • Content verdwijnt wanneer een gebruiker met "redactie" rechten een pagina opslaat
 • De url bij een redirect naar een .PDF document werkt niet
 • Foutmelding door terugzetten van een versie van een component
 • De afbeeldingen van "Gravatar" staan verkeerd wanneer men niet is ingelogd

Week 36/37

Gereleased op 24 september 2019

Toegevoegd

 • Waarschuwing opnemen over AVG / privacy bij formulieren

Aanpassingen

 • Container is te hoog wanneer er een container in een container wordt geplaatst

Fixed

 • Redirect import geeft statusmelding die niet overeenkomt met het resultaat
 • Redirects werken niet
 • Problemen met url wanneer 2 pagina's met dezelfde titel worde aangemaakt
 • Melding waarbij "Keywords" niet geupdate kunnen worden
 • 500 melding door Twitter-API
 • 400 error bij het opslaan van pagina's

Week 34/35

Gereleased op 6 september 2019

Toegevoegd

 • Uitloggen uit installaties bij aanpassen wachtwoord / uitloggen platform

Aanpassingen

 • Invoervelden en waarden van de colorpicker staan te laag

Fixed

 • overschrijdingsmail vanwege grote hoeveelheden cache bestanden
 • Uploaden van svg's worden niet altijd geaccepteerd
 • Pagina terughalen uit geschiedenis werkt niet goed
 • Na instellen POI kom je in mediabeheer terecht. Wijziging wordt ook niet opgeslagen
 • Kirra notificaties worden verborgen

Week 32/33

Gereleased op 21 augustus 2019

Toegevoegd

Aanpassingen

 • Opmaak configuratie-tab netter maken
 • Overlay bestand bewerken heeft geen padding meer, dit is toegevoegd zodat er witruimte bij de randen van het uploadveld zit
 • Interface voor container zonder componenten aanpassen zodat de hoogtes bij elkaar passen
 • Opslaan-knop valt onder sticky container-header
 • Escape toets werkt nu bij modals (pop-up scherm) in CMS
 • "Aanmaken in nieuwe taal" dropdown kan voor een deel onleesbaar zijn

Fixed

 • IE11 - conditions werken niet, en maakt CKEditor kapot
 • Kirra 5.0+ mailingtool module kan niet importeren / exporteren
 • POI instellen geeft nu ook 400 error in Kirra 5.0
 • Rollen gebruiker niet resetten bij inloggen
 • Site mailed vanuit info@www.sitenaam.nl

Week 30/31

Gereleased op 14 augustus 2019

Toegevoegd

 • API: Endpoint aanbieden die de nieuwste installeerbare packages toont zodat updates makelijker kunnen worden doorgevoerd
 • API: Endpoint aanbieden die geïnstalleerde packages toont zodat updates makelijker kunnen worden doorgevoerd
 • Parameter maken voor 100% breedte dropdowns, zodat langere items goed worden weergegeven in een dropdown

Aanpassingen

 • Opslaan-knop is aan de rechterkant niet afgerond
 • Containerbalken in mailingtool lijnt niet goed uit
 • Melding "Dit component is niet online beschikbaar" duidelijker maken

Fixed

 • Flex-row aanmaken werkt niet goed in Kirra 5.0
 • XML parser triggert error waardoor een pagina kapot gaat, deze error wordt nu opgevangen zodat de pagina's online blijven
 • Doorplaatsen van berichten via Facebookmodule werkt niet meer
 • Talen module import gaat stuk bij nieuwe vertaling
 • Lege adreslijst aanmaken in Kirra Mailingtoolmodule niet mogelijk
 • Mediabeheer heeft gaten bij weinig bestanden
 • Bugs in mediabeheer

Week 28/29

Gereleased op 23 juli 2019

Toegevoegd

 • Websites sneller maken door definities van componenten slimmer te maken

Aanpassingen

 • WCAG: Testen of alles uit CK editor wel WCAG proof is
 • Cache component blijft errors afgeven

Fixed

 • Inventariseren van ongebruikte modules
 • Hoog component in flex container slepen werkt niet goed
 • In IE 11 worden console warnings in kirra/ViewPage afgegeven

Week 26/27

Gereleased op 10 juli 2019

Toegevoegd

 • Gitlab tests uitbreiden met selenium tests
 • Visuele feedback indien pagina is vervangen door PDF bestand
 • Unit tests: Function mock toevoegen
 • R&D: ORM; Inventariseren nieuwe velden toevoegen

Aanpassingen

 • Open redirect in logout url Kirra
 • 2FA-herstellenbevestigingstekst bevat een taalfout
 • Placeholders in lege velden onderscheiden van ingevoerde tekst

Fixed

 • Tour gaat te snel en is onvolledig
 • Linker menu in Kirra klapt niet uit
 • Foutmelding bij veld in Kirra past positie van icoon aan
 • Laad animatie draait niet netjes om het midden in safari
 • AddNotificationSentToRateLimit faalt vanaf Kirra 4.8
 • Icoon bereik opgeven van spreadsheet lijnt niet goed uit
 • Kirra notificaties dropdown menu valt achter de header
 • Nieuwe styling maakt objectbeheer minder overzichtelijk
 • Dropdown pagina opslaan staat niet altijd op de goede positie
 • Mediabeheer laat gaten vallen sinds nieuwe stijl

Week 24/25

Gereleased op 25 juni 2019

Toegevoegd

 • Nieuwe huisstijl voor de Maintenance pagina
 • Zelfhulpartikelen beschikbaar gemaakt via chat knop

Aangepast

 • Iconen redesign updaten
 • Andere chatfunctie geïntroduceerd
 • KirraNext verwijderd
 • Service toevoegen die kijkt welke packages bijgewerkt kunnen worden
 • Veld voor het vrij selecteren van opties toevoegen
 • Plaats van inladen van add-to-robotstxt onhandig
 • Betere tooling voor documentatie

Opgelost

 • Formuliervalidatie url heeft dubbele slash
 • Kirra redesign: modulemenu niet consistent
 • [Safari] Pagina's in kirra 5.0 missen content
 • CK editor balk scrollt mee
 • interfaces_FolderComponent toont niet meer automatisch onderliggende kinderen op ViewPage
 • [Formulieren module] Fout in bevestingingsurl
 • Geblokkeerde focusmode
 • Kirra Next Input Plus en Minus knoppen functioneren niet

Week 22/23

Gereleased op 7 juni 2019

Toegevoegd

 • Nieuwe chat in Kirra

Aangepast

 • Witruimte tussen Opslaan knop en Dropdown knop
 • Kirra redesign Vimeo module
 • Styling 403 pagina toegevoegd
 • Uitlijning button

Opgelost

 • Settings opslaan in stylingmodule zet alle settings naar default
 • Een 500 bij het opslaan van componenten in een configuratie container
 • Dubbele dropdown bij invalide form support
 • Instellingen van reactiemodule, crmplusmodule en classic login gereset
 • History springt niet naar de juiste locatie in de viewport

Week 20/21

Gereleased op 24 mei 2019

Toegevoegd

-

Aangepast

 • Nieuwe huisstijl doorgevoerd
 • "Formulier" als eerste tonen bij toevoegen (in plaats van "Formulieroverzicht")
 • Nieuw icoon aan platform kirra toegevoegd

Opgelost

 • Lange naam bij profielpagina wordt niet goed uitgelijnd
 • 500 melding bij niet werkende Youtube link
 • 404 melding bij het openen van geschiedenis
 • Opbouwen stijlbestand gaat niet goed
 • Gebruiker met alleen 'redactie rechten' ziet geen content en kan geen pagina's bewerken
 • Stijlfoutje in Chrome bij decimalen
 • Titels van invoervelden missen bij profiel
 • Gerelateerde videos verbergen' en 'automatisch afspelen' in Youtube module werkt niet meer
 • Boom valt onder module bar op resoluties tussen 1200 en 1280 pixels
 • SVG-bestanden in tabel worden te groot weergegeven
 • Datum in de toekomst wordt soms als "Vandaag" getoond
 • Fout bij genereren van bundles
 • Kirra-formulier geeft onterecht melding van ongeldig e-mailadres
 • Zoekfunctie wordt gevuld met vorige inhoud
 • Typfout in vertaalfunctie
 • Verschillende fouten opgelost

Week 18/19

Gereleased op 10 mei 2019

Toegevoegd

Aangepast

 • Youtube module: optie 'geen gerelateerde video's tonen' verwijderd uit module omdat deze niet meer wordt ondersteund door Youtube.
 • Enkele aanpassingen in Kirra mbt de nieuwe Kirra huisstijl. 

Opgelost

 • Kirra geeft onterecht de melding dat een shortlink verwijst naar een pagina die niet meer bestaat
 • Component Google Maps geeft coordinaten verkeerd weer
 • Importeren vertalingen in Kirra werkt niet
 • Plus enkele andere fixes

Week 16/17

Gereleased op 26 april 2019

Toegevoegd

Aangepast

Opgelost

 • Vimeo module: sommige video instellingen werken niet in Kirra 5.0
 • Mediabeheer: wanneer je een submap selecteert wordt de inhoud van die map niet getoond
 • Classiclogin: Onderwerp in uitnodigingsmail gebruikt `[website]` ipv de naam van de website
 • diverse andere fixes

5.0 - Vernieuwde infrastructuur

Gereleased op 2 mei 2019

 • Voeg zoveel mogelijk informatie toe en beschrijf ook waarom dit handig is.