Leestijd 2 minuten

Jaarverslag maken voor de zorg

Jaarverslag maken voor de zorg

Een maatschappelijk jaarverslag met een jaarrekening van je zorginstelling, is dat allemaal nog nodig? Lang niet altijd.

Wat voor soort jaarverslag is nodig?

De overheid heeft besloten vanaf verslagjaar 2012 het maatschappelijk jaarverslag voor verschillende zorgorganisaties te schrappen. De jaarrekening alleen is dan voldoende. Zorginstellingen die een toelating hebben op basis van de WTZi, moeten zich wel ieder jaar verantwoorden met een jaarverslag.

Welke zorginstellingen maken wel een maatschappelijk jaarverslag? 
Zoals al eerder gezegd zijn dit zorginstellingen die een toelating hebben op basis van de WTZi. Het gaat dan om instellingen die onderstaande categorieën zorg leveren:

 • medisch specialistische zorg
 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding
 • behandeling

Waarom kiest men voor een sociaal jaarverslag zorg?

Ondanks de regelgeving kiezen veel organisaties in de zorg er toch voor om een sociaal jaarverslag te maken. Er zijn verschillende redenen voor deze zorginstellingen om dat te doen:

 • dit is afgesproken met het zorgkantoor
 • de zorginstelling zich houdt aan de governancecode die in de zorg geldt
 • de accountant van de instelling wil dit vanuit het RJ 400
 • de zorginstelling levert  jeugdzorg en is daarom verplicht een maatschappelijk verslag aan moet leveren.
 • de zorgaanbieder vindt het jaarverslag een belangrijk communicatief middel
 • de zorgaanbieder vanwege de  rechtsvorm vanuit het Burgerlijk Wetboek verplicht is een jaarverslag te maken.

Meer transparantie met een jaarverslag

De samenleving vraagt ook transparantie. Zo heeft het Europees Parlement op 15 april besloten dat grote bedrijven met meer dan 500 werknemers per 2017 verplicht zijn een maatschappelijk jaarverslag te publiceren. Lees meer in het artikel: ‘Grote bedrijven verplicht tot maken jaarverslag’. Het ministerie van VWS heeft een handige tool waarmee je als zorginstelling snel ziet of een maatschappelijk jaarverslag nodig is. Zoja? Dan zie je ook waarover. Bekijk de tool van het ministerie van VWS.

Meer informatie of de jaarverslagen in de zorg vind je op de speciale website van de Rijksoverheid: www.jaarverslagenzorg.nl