Leestijd 1 minuut

De Kristal: het meest transparante jaarverslag wint jaarlijks een prijs

De Kristal: het meest transparante jaarverslag wint jaarlijks een prijs

Sinds 2004 krijgt de onderneming met het meest transparante jaarverslag de Kristal uitgereikt. Dit jaar was de prijs voor de BAM.

Het ministerie van EZ bepaalt elk jaar de winnaar op basis van de Transparantiebenchmark. Dit jaar heeft het jaarverslag van de BAM heeft de Kristalprijs in 2017 gewonnen. De prijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wat is de transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark laat zien hoe Nederlands ondernemingen met hun maatschappelijk jaarverslag scoren op de mate van transparantie. Transparantie op het gebied van economische, milieu- en sociale resultaten van de bedrijfsvoering. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke jaarverslagen van Nederlands grootste ondernemingen.

Een transparant MVO beleid door het jaarverslag 

De overheid wil graag dat bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en MVO-activiteiten. Door de Transparantiebenchmark krijgt de burger inzicht in de manier waarop ondernemingen in Nederland verslag doen van hun MVO-activiteiten. Vanaf 2017 is het  verplichti voor grote ondernemingen om zich te verantwoorden met een jaarverslag. 

Meer informatie over de Kristalprijs en de Transparantiebenchmark vind je op: