Leestijd 1 minuut

Een sociaal jaarverslag. Wat moet daar minimaal in staan?

Een sociaal jaarverslag. Wat moet daar minimaal in staan?

Als je organisatie een personeelsvertegenwoordiging heeft, dan moet je een sociaal jaarverslag opstellen. Wat er in moet staan, dat mag je grotendeels zelf bepalen. Grotendeels. Want er zijn toch wel enkele eisen.

De belangrijkste eis aan een jaarverslag

Waar moet je aan voldoen bij het schrijven van een jaarrapport. In ieder geval elk jaar één keer rapporteren over het aantal personen en de verschillende groepen die binnen je organisatie werken. Daarnaast moet je toelichten welk sociaal beleid je hebt gevoerd. Natuurlijk geef je ook aan wat je verwacht op bovenstaande vlakken.

Onderwerpen in het jaarverslag

Eigenlijk zijn alle onderwerpen waarover de Ondernemingsraad (OR) recht van instemming heeft geschikt om te beschrijven in het jaarverslag. Regelingen rond beloning, beoordeling of andere personeelsinstrumenten voor de medewerkers. Een aantal onderwerpen is hierin weer verplicht:

  • arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
  • personeelsbeoordeling, belonings- of functiewaarderingssysteem
  • regelingen over werktijden of vakanties
  • pensioenverzekering, winstdeling of spaarregeling
  • aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
  • personeelsopleiding
  • bedrijfsmaatschappelijk werk en behandeling van klachten
  • werkoverleg
  • registratie en omgang met persoonsgegevens van de medewerkers
  • voorzieningen om aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers te controleren

Cijfers in het jaarverslag

In het jaarverslag moet je óók de belangrijkste feiten en cijfers hierover op tafel leggen. Denk aan ziekteverzuim, klachten en de behandeling ervan en bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw. En natuurlijk de financiële verantwoording. Heeft jouw bedrijf meer dan 500 werknemers? Dan ben je vanaf 2017 verplicht verantwoording af te leggen over het gevoerde MVO-beleid. Hoe? In een maatschappelijk jaarverslag.