Youtube

Toon bestaande video's van YouTube op uw intranet, in de berichten stream, met de module YouTube. U hoeft alleen een URL van de video in te voegen in de module. Kirra Intranet past de breedte en hoogte van de video automatisch aan, zodat deze op de pagina past.

Deze module werkt in combinatie met Youtube.