ADFS

Middels deze module is het voor medewerkers eenvoudig om in te loggen in het intranet. Nadat ze zijn ingelogd op het bedrijfsnetwerk, worden ze ook automatisch ingelogd in het intranet.

De module integreert eenvoudig met het Windows-netwerk via het SAML 2.0 WebSSO protocol. Hierdoor loggen medewerkers eenvoudig in het intranet in met hun interne Windows-account.

Om de koppeling tot stand te kunnen brengen is een Microsoft ADFS server nodig in het Windows-netwerk.

De module heeft een automatische koppeling met de module Collega's. Hierdoor worden nieuwe medewerkers die via deze module inloggen automatisch toegevoegd aan dit onderdeel.