Referenties

Toon en beheer referenties met de module Referenties. Je kan de referenties opmaken in een andere stijl dan een tekstpagina en een naam, logo en link toevoegen.

Agenderen

Bepaal zelf de publicatiedata van referenties. Op deze manier kan je alle data al in het voren invoeren en wordt dit op het juiste moment vanzelf gepubliceerd of offline gezet.

Overzicht- en detailpagina

Met de module is het mogelijk om referenties automatisch weer te geven in een overzicht. Van elke referentie verschijnt in dit overzicht bijvoorbeeld alleen de afbeelding en een titel en wanneer je er op klikt open je een detailpagina met meer informatie over de referentie.