Rechten

Maak rollen aan voor gebruikers van het CMS en koppel aan deze rollen specifieke rechten. Bepaal welke rol toegang heeft tot het bewerken van welke pagina's en welke rol toegang heeft tot welke modules. Daarnaast kan je bepalen of een rol ook publicatierechten heeft of niet. De rollen uit deze module zijn eenvoudig te koppelen aan gebruikers via de module Gebruikers. 

Deze module is alleen beschikbaar bij een Kirra Enterprise-licentie.

Deze module is standaard aanwezig in het CMS.

Rol toevoegen en toewijzen

Voeg eenvoudig rollen toe en richt ze zo specifiek in als jij wilt. De rollen die je hebt aangemaakt kan je toewijzen aan gebruikers van het CMS via de module Gebruikers. Je kunt ook meerdere rollen toewijzen aan een gebruiker, bijvoorbeeld wanneer iemand bij twee afdelingen werkt en toegang heeft toe de pagina’s van beide afdelingen.

Toegankelijkheid pagina's

Per rol is in te stellen tot welke pagina’s men toegang heeft met deze rol, ofwel welke pagina’s men mag bewerken. Op deze manier kan bijvoorbeeld een interne afdeling alleen de pagina’s over de eigen afdeling aanpassen.

Toegankelijkheid modules

Per rol is in te stellen tot welke modules men toegang heeft met deze rol, ofwel welke modules men mag openen en welke instellingen men daar kan aanpassen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een interne afdeling alleen de voor hen relevante modules openen en verder niet aan overige instellingen komen.

Toegankelijkheid publicatie

Per rol bepaal je of deze ook publicatierechten heeft of niet. Dit doe  je met de opties redacteur en eindredacteur. Op deze manier bepaal je eenvoudig wie welke pagina’s in concept mag bewerken en wie welke pagina’s mag publiceren. Bijvoorbeeld handig voor grote organisaties om te voorkomen dat redacteuren per ongeluk ook berichten publiceren zonder ze te laten controleren.

Standaardrollen

Er zijn een aantal standaardrollen aanwezig in Kirra: Gebruiker, Beheerder en Ontwikkelaar. Deze rollen kan je niet bewerken in de module Rechten, maar wel toewijzen aan gebruikers via de module Gebruikers. De rol ontwikkelaar is er voor de internetpartner die de website bouwt, zodat hij/zij bij de editor-modules kan. De rol beheerder mag en kan alles in het CMS en is bedoeld voor de eindverantwoordelijke(n) binnen een organisatie.