Formulieren

Stel zelf formulieren op met de module Formulieren. Denk hierbij aan contactformulieren, feedbackformulieren of sollicitatieformulieren. Als je een formulier hebt gemaakt, kan je deze aan één of meerdere pagina's koppelen. Deze module biedt je de optie ingevulde formulieren automatisch naar geselecteerde mailadressen te sturen. Daarnaast worden de ingevulde formulieren automatisch in de module opgeslagen waarna je de gegevens eenvoudig in Excel kan inlezen.

Live validatie

Wanneer bezoekers van je website een formulier invullen, controleert Kirra meteen of het ingevulde valide is. Bij het invullen van een e-mailveld checkt het cms dus meteen of de bezoeker ook daadwerkelijk een e-mailadres invult.

Exporteren (CSV / Excel)

Ingevulde formulieren worden in de database van het CMS opgeslagen. Op de bewerkpagina van elk formulier kan je alle ingevulde formulieren exporteren naar Microsoft Excel.

ReCaptcha-veld

Voorkom spam via je formulieren door gebruik te maken van de dienst reCaptcha. Je stelt in de algemene instellingen van het CMS eenmalig reCaptcha-sleutels in en vervolgens kan je aan elk formulier desgewenst een reCaptcha-veld toevoegen.

Tekst op verzendknop

Stel voor ieder formulier zelf de tekst voor op de verzendknop in, zodat deze tekst altijd aansluit bij het type formulier en de actie die iemand uitvoert wanneer hij/zij op deze knop klikt.

Bedanktekst

Wil je dat bezoekers na het verzenden van een formulier een bedanktekst te zien krijgen? Bij het aanmaken van een formulier kan je deze tekst voor ieder formulier specifiek invullen.

Bevestiging per e-mail

Voor ieder formulier kan je indien gewenst aanvinken dat de persoon die een formulier verzendt ook een bevestigingsmail ontvangt. Ook de tekst is voor ieder formulier apart op te stellen.

Als beheerder kun je er ook voor kiezen om een bevestiging per e-mail te krijgen bij elke inzending. Deze bevestiging kunt je laten sturen naar meerdere e-mailadressen.

Ingevulde formulieren doorsturen

Laat ingevulde formulieren standaard per mail versturen naar een door jou gekozen e-mailadres met een door jou gekozen onderwerp. Zo kan je  bijvoorbeeld aanmeldingen voor een bepaald evenement of sollicitaties meteen doorsturen naar de mailbox van de persoon die daarover gaat.  

Eén formulier op meerdere pagina's

Wil je eenzelfde formulier op meerder plaatsen op je website tonen? In het CMS maak je in dat geval maar ‘e’en formulier aan en toon je deze gewoon op de verschillende plaatsen op je website.

Koppeling Google Analytics

Voor ieder formulier kan je de koppeling maken met Google Analytics of Google Adwords door de conversiecode in te vullen bij het opmaken van een formulier.

Duidelijk stappenplan

Het opmaken van een formulier is kinderlijk eenvoudig. Je stelt de inhoud van ieder formulier zelf samen met componenten als een tekstveld, e-mailveld, keuzeoptie of upload-veld.

Notificatie

Wanneer een formulier onvolledig is of niet werkt ontvang je in het CMS een melding in de vorm van een notificatie. Bijvoorbeeld: ‘Er is geen e-mailadres ingevuld voor formulier x’ of ‘In formulier x staat een formulierveld zonder titel’.

Agenderen

Bepaal zelf de publicatiedata van formulieren. Op deze manier kan je alle data al in het voren invoeren en wordt een formulier op het juiste moment vanzelf gepubliceerd of offline gezet.