Enterprise Login

Maak het gebruikers van je website of intranet makkelijk om in te loggen in een afgeschermd deel met de module Enterprise Login. Nadat ze zijn ingelogd op het bedrijfsnetwerk, worden ze ook automatisch ingelogd in je website of intranet.

Integratie met je Windows-netwerk

De module integreert eenvoudig met je Windows-netwerk via het SAML 2.0 WebSSO protocol. Hierdoor loggen gebruikers of medewerkers eenvoudig in het intranet in met hun interne Windows-account.

Om de koppeling tot stand te kunnen brengen heb je een Microsoft ADFS server nodig in je Windows-netwerk. Je afdeling systeembeheer kan de koppeling tussen Kirra en de ADFS-server zelfstandig realiseren - hiervoor hebben we een stappenplan beschikbaar.

Koppeling Profielen/Smoelenboek

De module heeft een automatische koppeling met de module Profielen en/of Smoelenboek. Hierdoor kan je nieuwe bezoekers die zich via Enterprise Login registreren automatisch laten toevoegen aan het profielenoverzicht of personenoverzicht.