Data & visualisatie (plus)

De module Data & Visualisatie+ is een uitbreiding op de module Data & Visualisatie. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om tabellen en grafieken te koppelen aan Excel-bestanden. Wanneer er een nieuwe versie van het Excel-bestand wordt geplaatst in de module Media zullen de waardes automatisch worden bijgewerkt in de gekoppelde componenten.