Cookies

Houd je aan de cookiewet met de module Cookies. Deze module plaatst automatisch een toestemmingsbalk bovenaan je website wanneer je gebruik maakt van niet-functionele cookies. In deze toestemmingsbalk staat exact aangegeven voor welke onderdelen cookies worden gebruikt. 

Deze module is standaard aanwezig in het CMS.

Cookiewet compatible

De module Cookies ondersteunt juist cookiegebruik van de standaard Kirra-modules. Als je in je website cookies gebruikt via deze modules, geeft de module cookies standaard een cookiebalk weer op alle pagina’s op je website. 

Statistieken

Kirra houdt standaard een aantal statistieken voor je bij, gewoon in de module. In een grafiek in de module lees je hoe vaak er toestemming is gegeven voor het gebruik van cookies en hoe vaak dit is geweigerd.