Classic Login

Laat bezoekers inloggen op (een deel van) je website met de module Classic Login. Deze module biedt je automatisch formulieren voor het registreren van nieuwe gebruikers, het inloggen en het aanvragen van een nieuw wachtwoord. Ook slaat de module de gegevens van nieuwe gebruikers automatisch op in de module CRM.

Pagina's afschermen

Met een login-methode als Classic Login kan je pagina’s afschermen voor niet-ingelogde bezoekers.

Open/gesloten registratie

Afhankelijk van het doel en publiek van je website bepaal je of iedereen zich mag/kan registreren of dat je alleen toegang wilt verstrekken op uitnodiging. Je hebt dus zelf in de hand wie er op het afgeschermde deel van je website mogen komen.

Koppeling Profielen/Smoelenboek

De module heeft een automatische koppeling met de module Profielen en/of de module Smoelenboek. Hierdoor kan je nieuwe bezoekers die zich via Classic Login registreren automatisch laten toevoegen aan het profielenoverzicht of personenoverzicht. 

Formulieren

Classic Login biedt automatisch formulieren voor het registreren van nieuwe gebruikers, het inloggen en het aanvragen van een nieuw wachtwoord. Het enige dat je in hoeft te stellen is een afzender voor de bevestigingsmail die wordt verzonden wanneer bezoekers zich registreren.