Statistieken over gebruikers

Krijg eenvoudig inzicht in de afnemers van je brochures. Wie zijn dit en welke uitgaven zijn bij wie populair? Ontdek bepaalde trends of piekmomenten, waardoor je nog gerichter op de informatiebehoefte van de bezoekers kunt inspelen.