Gebruikers & Rechten

Maak rollen aan voor gebruikers van het CMS en koppel aan deze rollen specifieke rechten. Bepaal welke rol toegang heeft tot het bewerken van welke pagina's en welke rol toegang heeft tot welke modules. Daarnaast kan je bepalen of een rol ook publicatierechten heeft of niet. De rollen uit deze module zijn eenvoudig te koppelen aan gebruikers via de module Gebruikers. 

Deze module is standaard aanwezig in het CMS.

Rol toevoegen en toewijzen

Voeg eenvoudig rollen toe en richt ze zo specifiek in als jij wilt. De rollen die je hebt aangemaakt kan je toewijzen aan gebruikers van het CMS via de module Gebruikers. Je kunt ook meerdere rollen toewijzen aan een gebruiker, bijvoorbeeld wanneer iemand bij twee afdelingen werkt en toegang heeft toe de pagina’s van beide afdelingen.

Toegankelijkheid pagina's

Per rol is in te stellen tot welke pagina’s men toegang heeft met deze rol, ofwel welke pagina’s men mag bewerken. Op deze manier kan bijvoorbeeld een interne afdeling alleen de pagina’s over de eigen afdeling aanpassen.