Wachttijden

Hi Jur,

 

I.v.m.:

- uitzoeken verplichting publicatie wachttijden voor de care [cure, red.]

 

O.b.v.:

 

Blijkt dat:

  1. De zorgaanbieder [moet, red.] de wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek publiceren voor de patiënt
  2. Dit moet op de website en mag volgens een eigen lay-out
  3. Daarnaast publiceert de zorgaanbieder deze wachttijden ook op de website voor de NZa, maar dan volgens het voorgeschreven format.
    1. De zorgaanbieder maakt de locatie van het bestand met wachttijdinformatie kenbaar aan de NZa.
      1. De gegevens worden klaargezet in een CSV-bestand (ISO-8859- 1, delimiter ‘;’ (puntkomma).

 

Zie ook de twee bijlagen. Dit lijkt me een hele fijne feature/verkoopargument voor het cure-pakket en cure-organisaties die niet al te lastig moet zijn!