Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kirra BV zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De ICT~Office voorwaarden bevatten spelregels, die bruikbaar zijn in het contact tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie. Tevens bevatten deze voorwaarden spelregels m.b.t. vrijwel alle zaken die er tussen leverancier en opdrachtgever kunnen spelen. Kirra heeft voor de ICT Office voorwaarden gekozen omdat deze alom worden gebruikt binnen onze branche. Door deze algemene voorwaarden te gebruiken en geen "maatwerk-voorwaarden" te hanteren scheelt dat je als klant of partner tijd. 

 

Kirra hanteert de volgende modules van de ICT Office Voorwaarden:

Nederlands:

English:

Let op: In afwijking van de standaardvoorwaarden van module 06 zijn wij gerechtigd om bij onderhoud naar eigen inzicht het moment en de lengte van buitengebruikstelling te bepalen.