Intranetpakket Social

Het intranetpakket Social biedt dezelfde basis als het intranetpakket Basic en voegt daar een interactief karakter aan toe. Dit pakket stimuleert de organische samenwerking die erg geschikt is voor kennisorganisaties. Met op social media gebaseerde modules kunnen medewerkers elkaar volgen, liken en updates met elkaar delen. De focus ligt naast informatievoorziening en kennisdeling dus nog meer op het verbinden van mensen. Zo faciliteer je het onstaan van nieuwe en waardevolle relaties tussen collega's, afdelingen of locaties die normaal niet tot stand zouden komen.

Intern netwerken stimuleren

Een social intranet stimuleert de kennisdeling en samenwerking tussen collega's, afdelingen of locaties die normaal niet zo snel met elkaar in aanraking komen. Deze manier wijkt bewust af van de reguliere werklijnen en biedt ruimte voor spontane netwerkvorming. Via bijvoorbeeld de module Smoelenboek kan je collega's zoeken en volgen met een voor jou interessante expertise. Handig voor organisaties die zich meer en meer richten op inzet van persoonlijke netwerkencontacten en minder op hiërargische lijnen. 

Social verbindt

Een social intranet is standaard voorzien van modules die het leggen van verbindingen tussen medewerkers stimuleren. Bijvoorbeeld de modules Chat, Community en Microblogs. Deze modules zijn gebaseerd op de functies van sociale media. Je kunt collega's volgen en vervolgens updates van hen liken en delen. Collega's die elkaar niet veel zien of spreken kunnen via een social intranet toch van elkaars werkzaamheden op de hoogte blijven. De social modules brengen meer dynamiek in het intranet waardoor er continu nieuwe informatie te halen is.

Voordelen social intranet

Werken met een social intranet heeft veel voordelen voor je personeel en organisatie:

  • efficiënter werken
  • organische samenwerking stimuleren
  • medewerkers verbinden
  • afdelingsoverstijgend samenwerken