Reporting

Jaarverslagen, beleidsdocumenten en rapportages publiceren wordt vele male efficiënter met dit pakket.

Met dit pakket kan je eenvoudig rapportages en jaarverslagen realiseren & publiceren: website, mobiel, pdf en drukklaar.

Voorheen moesten wijzigingen die werden doorgegeven op 3 verschillende plekken worden doorgevoerd. Met name het aanpassen van de tabellen en grafieken kostte heel veel tijd. Nu passen we via Kirra Jaarverslag op 1 plek de data aan en direct is het verwerkt in de website, app en pdf-versie. Ook in alle grafieken! Super!

Marieke Kanon

Marieke Kanon

Communicatieadviseur Jaarverslag Gasterra B.V.

Standaard in dit pakket

  • publicatie naar responsive website / print- en drukbare pdf
  • zoeken (website & pdf) / printfunctie / meertaligheid / begrippenlijst
  • versiebeheer & track changes (versies vergelijken)
  • interactieve tabellen, lijngrafieken, histogrammen en xirkeldiagrammen 
  • beheer datasets (.xls)
  • samenstellen persoonlijk jaarverslag (pdf)
  • gebruikersbeheer / rechten
  • add comments / feedback geven via de website
  • document converter (van .doc & .pdf naar webpagina's)
  • secure hosting omgeving (VPS) met two-factor authentication

Meer informatie en gratis demo

Meer informatie over dit pakket is te vinden op een speciale website voor dit pakket. Hier kan je ook een gratis demo aanvragen.