Microblogs

Laat ingelogde leden korte statusupdates of microblogs posten met de module Microblogs. Dit is een op Twitter geïnspireerde module die erg geschikt is voor afgeschermde delen van je website of voor een intranet. 

Status-updates

Bezoekers van je website of intranet kunnen via een microblogveld korte berichten plaatsen en delen met de personen die hen volgen.

De module Microblogs vereist een van de volgende modules