Evenementen

Geef geplande evenementen weer met de module Evenementen. In een Evenementenoverzicht geef je alle evenementen weer met een titel, afbeelding en introductietekst. Elk evenement kan je uitgebreider weergeven op een detailpagina. Je kan op elke gewenste plek op je website Evenementenpagina's aanmaken. Bezoekers kunnen zich abonneren op een evenement via de rss-functionaliteit in deze module.

RSS

RSS is een makkelijke manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuws op je favoriete sites of blogs. De module is standaard uitgerust met een RSS-feed. Bezoekers van je website kunnen zich abonneren op een evenement via deze RSS-functionaliteit.

Agenderen

Bepaal zelf de publicatiedata van Evenementenoverzichten en evenementen. Op deze manier kan je alle data al in het voren invoeren en worden overzichten en evenementen op het juiste moment automatisch gepubliceerd of offline gezet.

Deel content via sociale media

Met de module Facebook kan je evenementen direct vanuit je CMS delen op Facebook. Facebookgebruikers kunnen vervolgens ook op Facebook aangeven dat ze je evenement gaan bezoeken.

Overzicht- en detailpagina

Alle geplande evenementen kan je weergeven in een overzicht. Van elk evenement verschijnt in dit overzicht standaard de titel, afbeelding en introductietekst. Elk evenement kan je vervolgens uitgebreider toelichten op een detailpagina.

De module zit in het pakket